Abba Renhold AS  leverer et bredt utvalg av tjenester innenfor renhold.  Vi tilpasser renholdet til din bedrifts behov.

Våre kunder har faste kontaktpunkter, gjennom egen driftsleder og faste renholdere.
Vi sørger for rene og trivelige omgivelser og et godt arbeidsmiljø.  Vi tar ansvar for jobben vi er satt til å gjøre, og sikrer at kvaliteten på den avtalte leveransen.
Vi kan avtale daglig eller mer sporadisk vask av deres kontorfellesskap, butikk, bedriftslokaler med mer.
Vi har lav turnover slik at du slipper å forholde deg til nye folk hele tiden.
Vi tar vare på folkene våre slik at de tar vare på deg.

Dagligrenhold 

Den kunnskapen vi har fått med daglig renhold som bedrift – formidles til renholderne våre gjennom tett oppfølging. Våre oppdragsgivere får faste renholdere som kjenner dine lokaler til å utføre det daglige renholdet. De vet dermed hvilke kvalitetskrav som må oppfylles og får jobben utført med effektivitet og høy kvalitet.

Parodisk renhold

Fra tid til annen vil det oppstå behov for spesialrenhold ute eller inne. Spesialrenhold er en form for vedlikehold som vil være en lønnsom investering på sikt. Vi har utstyr og personell til å utføre mange ulike oppdrag innen spesialrenhold:

 TRAPPEVASK TIL BORETTSLAG OG SAMEIER I OSLO OG AKERSHUS

Vi utfører trappevask prisgunstig og effektivt.
Vi tilbyr følgende tjenester i forbindelse med trappevask:

Renhold av trapper og inngangsparti

Vask av vinduer i trappeoppganger og inngang

Renhold/vask av felles vaskerier, styrerom og andre felles lokaler

Andre rengjøringstjenester i forbindelse med trappevask kan utføres etter avtale

.
Vi har fokus på tett oppfølgning av trappevask som utføres.

 

Spesialrenhold

Vi leverer spesialtilpasset renhold til sykehus og sykehjem.

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Abba Renhold As har opparbeidet seg en solid og unik kompetanse på sykehus- og institusjonsrenhold.

Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til hygiene i sykehus og institusjoner, og er opplært til å takle de spesielle situasjonene som kan oppstå. Renholdet utføres etter fastlagte metoder og frekvenser.t where wave or current action deposits and reworks sediments.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).