HMS

MILJØ

Miljø Solutions AS  har fokus på miljøvennlig renhold, men kan ikke unngå at bruk av renholdsmidler påvirker miljøet.Vi er godkjent av Miljøstiftelsen som en Svanemerket renholdsbedrift og har fokus på bærekraftig renhold.  Vi vil organisere og utføre vårt arbeid med miljøvennlige arbeidsmetoder og Svanemerket kjemi for å ivareta indre- og ytremiljø, våre medarbeidere, deres inventar og de som oppholder seg i deres lokaler.

HMS

Vi driver vår virksomhet slik at belastningen på helse, miljø og sikkerhet blir minst mulig gjennom hele verdiskapningskjeden. ERH ønsker å fremstå som miljøbevisst, med et sikkert arbeidsmiljø som beskytter våre ansatte og verdier.

Vårt viktigste hensyn er å verne ansatte og andre som berøres av vår virksomhet, mot arbeidsulykker og helseskader og overholde gjeldende lover og reguleringer på området. Helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter skal være integrert som en del av driften, og vurderes på lik linje med andre driftsoppgaver.Kvalitet

Vi har som mål å ha markedets mest fornøyde kunder. Dette innebærer sterkt fokus på kvalitetskontroll og kvalitetsstyring. Vi vil arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre våre produkter og tjenester. Dette vil vi gjøre gjennom systematiske målinger av kundetilfredshet og løpende evaluering av våre nøkkelprosesser innen renhold. Viktige elementer i dette arbeidet er å utvikle og ta i bruk effektive styringssystemer og å involvere og ansvarliggjøre bedriftens ansatte i kvalitetsarbeidet.