Beskjæring & luking

Beskjæring & luking

Har du en ryddig hage kommer “smykkene” frem, og ikke minst roen som mange leter etter. Enhver hage og grøntanlegg trenger jevnlig vedlikehold og tilsyn. Det senker langtidskostnadene og man holder standarden oppe.

I et bed vil det alltid være fare for frøugress og rotugress. For å hindre spredning bør lukingen påbegynnes tidlig i sesongen. Luking er også viktig for å gi eksisterende beplantning best mulig næring og lysforhold.

Når høsten/vinteren kommer er det tid for beskjæring. Løvfellende busker, hekker og trær er lettere å beskjære når løvet har falt av, og avfallsmengden blir mindre.

Vær oppmerksom på at noen planter bør beskjæres på andre tider av året.

Opprydding av utmark og grenseområder er gunstig å gjøre i høst- og vinterhalvåret.

Vi tilbyr luking, beskjæring og sprøyting av ugress i helleganger og gangveier. Vi tar både enkeltoppdrag og vedlikeholdsavtaler.