Brannskade

Brannskader

Vi liker å ta vare på tingene våre, og spesielt liker vi å ta vare på de tingene som betyr noe spesielt. Plastbollen fra Ikea er ikke like verdifull for oss som bildet av oldemor og oldefar, eller puten som husets yngste datter broderte i barnehagen. Ved brann opplever man kanskje at mange verdifulle ting ser ut til å ha gått tapt. Det er ikke alltid tilfelle, og vi kan ofte gjøre mye med tilsynelatende ødelagte gjenstander. Vi sørger for at flest mulig av kundens verdifulle eiendeler blir satt i opprinnelig stand såfremt det er mulig, og vi er selektive med tanke på hva vi gjør noe med. Det som er viktig for kunden, er viktig for oss. Tingene blir lagret i trygge, tørre lokaler til en eventuelt brannskadet bolig er satt i stand igjen.

Ventilasjonsrengjøring

Utnytt effekten av ventilasjonsanlegget ditt ved regelmessig rens.

God luftkvalitet og sunne arbeidsforhold bør ha stor prioritet. Det skal være ventilasjon i alle offentlige bygg, og det blir også mer aktuelt i privatboliger. Ventilasjonsanlegget kan være veldig bra når det installeres, men etter en stund ligger det støv og fett i kanalene som luften skal ventileres gjennom. Det gir ikke god luftkvalitet, og hvis et anlegg ikke renses skikkelig og regelmessig, påvirker dette innemiljøet og kan gi økt brannfare. Vi renser ventilasjonsanlegg, og inngår avtaler om fast kontroll og rens. Noen ganger trenger det bare en sjekk, andre ganger en større rens. Skal luftkvaliteten være god, må anlegget være rent. Spør oss om råd!

Luktsanering

Luktsanering betyr fjerning av lukt, og det kan være mange kilder til vond lukt. Luktproblemet kan for eksempel oppstå hvis man tørrkoker gummismokker eller kjøttgryten. Det gir en intens, stikkende lukt som ikke lar seg fjerne så lett. Tørrkokt pinnekjøtt setter også en ubehagelig odør i huset, og den kjenner man tydelig - og lenge. Døde dyr i veggene gir også dårlig lukt. Mink eller rotter som drar med seg mat inn, gjør samme ugagn. Vi har utstyret og kjenner metodene for hvordan lukt skal håndteres, og kunden kan være sikker på å slippe problemer med lukt i framtiden.